Chuyện Tình La Lan (Remix)

歌手:Phạm Thành Nguyên

所属专辑:Trữ Tình Remix