วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
一日我步入丛林

歌手:Max Jenmana

所属专辑:Let There Be Light