ลาวดวงเดือน
老挝的月亮

歌手:ชาตรี สุวรรณมณี

所属专辑:Spa Piano, Vol. 5