ไม่อยากเป็นแบบนี้

歌手:YaYa Ying

所属专辑:ไม่อยากเป็นแบบนี้