ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง

歌手:Earn Surattikan

所属专辑:ชุดที่ 6 ระยะห่างของคนหมดใจ คือระยะทำใจของคนถูกทิ้ง