กวนอิมพู่สักจั่ง
观世音菩萨赞

歌手:Ocean Media

所属专辑:กวนอิม, Vol. 3: ประสานเสียงเด็ก