บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)
圣十一面观自在菩萨根本咒

歌手:Ocean Media

所属专辑:ธิเบต, Vol. 3: ไต่ปุยจิ่ว