แขกเชิญเจ้า

歌手:Mr. Louise / ชาตรี สุวรรณมณี

所属专辑:บรรเลงไทยคลายอารมณ์, Vol. 1