A csodálatos mandarin (The Miraculous Mandarin Suite), Op. 19, BB 82 (Concert version):A csodalatos mandarin koncertszvit (The Miraculous Mandarin Suite), BB 82

歌手:Chicago Symphony Orchestra

所属专辑:KODALY, Z.: Peacock Variations / BARTOK, B.: Miraculous Mandarin Suite (Dorati) (1954)