Chờ Cho Trời Sáng (feat. Snoop Dee)

歌手:Phúc Bồ / Snoop Dee

所属专辑:Chờ Cho Trời Sáng