เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม
我们回到和之前和一样

歌手:The BESTS / SARAN

所属专辑:My vibe