ในวันที่เธอเข้ามา
你进入我生命的那天

歌手:OATSAD / Pleng Pleng / Jay Daday

所属专辑:ในวันที่เธอเข้ามา