เดี๋ยวเอาทุเรียนขว้าง

歌手:Shineboys

所属专辑:เดี๋ยวเอาทุเรียนขว้าง