Black Princess (feat. Yoshio Kobayashi, Jody Tenku & Marter)

歌手:TOSHIZO SHIRAISHI / MARTER / Yoshio Kobayashi / Jody Tenku

所属专辑:Oasis Session Vol.1