Fugue No. 6 in D Minor, BWV 875
d小调第6号赋格曲,作品 875

歌手:Glenn Gould

所属专辑:Bach: The Well-Tempered Clavier, Book II, BWV 870-893 (The Glenn Gould Edition) - (巴赫:平均律键盘曲集,第二卷)

  • 音乐开放平台
  • 云村交易所
  • Amped Studio
  • 用户认证
  • 独立音乐人
  • 赞赏
  • 视频激励

廉正举报 不良信息举报邮箱: 51jubao@service.netease.com 客服热线:95163298

互联网宗教信息服务许可证:浙(2022)0000120 粤B2-20090191-18  工业和信息化部备案管理系统网站 浙公网安备 33010902002564号

网易公司版权所有©1997-2022杭州乐读科技有限公司运营:浙网文[2021] 1186-054号